POLITYKA PRYWATNOŚCI KAPPAHL

Opublikowano 24 maja 2018

W związku z nawiązaniem przez Ciebie kontaktu z   KappAhl, posiadamy informacje osobowe na Twój temat. Przeanalizowaliśmy   procedury przetwarzania danych obowiązujące w KappAhl w celu zapewnienia   zgodności z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), które   wchodzi w życie 25 maja 2018 r. W naszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, w   jaki sposób wykorzystujemy informacje, które posiadamy na Twój temat, a także   nasze zaangażowanie w ochronę i poszanowanie Twojej prywatności w zgodzie z   RODO. Znajdziesz w niej również informacje o tym, w jaki sposób możesz się   dowiedzieć, jakie dane przechowujemy na Twój temat.

Ogólne informacje dotyczące obsługi danych osobowych w KappAhl

Co to są dane osobowe i na czym polega przetwarzanie danych osobowych?

Za dane osobowe uznaje   się jakiekolwiek informacje, które mogą zostać powiązane, bezpośrednio lub   pośrednio, z żyjącą osobą fizyczną. Za dane osobowe mogą zostać uznane   również komputerowo przetwarzane wizerunki (fotografie) oraz nagrania audio   osób fizycznych, nawet mimo braku ujawnienia imion i nazwisk. Dane   zaszyfrowane oraz różnego rodzaju identyfikatory elektroniczne takie jak   numer IP, uznaje się za dane osobowe jeśli są powiązane z żyjącymi osobami   fizycznymi. Za przetwarzanie danych osobowych uznaje się wszelkie działania   podejmowane w związku z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, utrwalanie,   organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przetwarzanie, adaptowanie lub   modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie,   rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub   łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych jest KappAhl   Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 12,

Możesz się z nami skontaktować pod numerem   +48 052 880 84 40 lub pisząc na adres info@kappahl.com.

Skąd KappAhl pozyskuje Twoje dane osobowe?

Pozyskujemy wybrane   informacje z publicznie dostępnych serwisów informacyjnych, np. regularnie weryfikujemy   informacje powiązane z Twoim numerem identyfikacji osobistej w rejestrach   publicznych aby zapewnić, że dane którymi dysponujemy są dokładne i aktualne.   Informacje pozyskiwane z publicznie dostępnych serwisów informacyjnych   obejmuj a imiona, nazwiska i dane kontaktowe. Możemy również zbierać   informacje dotyczące Twojej zdolności kredytowej pozyskiwane z agencji   badających zdolność kredytową, banków lub publicznych rejestrów   przedsiębiorców.

Gdzie KappAhl przetwarza   dane osobowe?

W miarę możliwości, KappAhl przetwarza Twoje dane osobowe w Państwach Członkowskich UE i EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein), ponieważ zgodnie z postanowieniami RODO   wszystkie Państwa Członkowskie UE są zobowiązane do utrzymywania równorzędnej   ochrony danych osobowych oraz prywatności. Ze względu na brak ogólnie   obowiązujących regulacji nakładających obowiązek zapewnienia równorzędnych   gwarancji przez państwa nie będące Państwami Członkowskimi UE i EOG,   przekazywanie danych osobowych do takich państw jest dopuszczalne wyłącznie w   następujących okolicznościach: Decyzje dotyczące odpowiedniego stopnia   ochrony; Odpowiednie zabezpieczenia, np. standardowe klauzule umowne lub   obowiązujące regulaminy spółki; specjalne zezwolenie Prezesa Urzędu Ochrony   Danych Osobowych; Zgoda lub inne określone sytuacje; Przekazanie w   jednostkowych przypadkach.

Czy KappAhl będzie   przekazywał moje dane osobom trzecim?

Możemy udostępniać Twoje   dane osobowe asystentowi obsługi danych osobowych lub niezależnej spółce   zarządzającej danymi osobowymi. Ujawnienie danych osobowych asystentowi   obsługi danych osobowych nastąpi wyłącznie w razie takiej konieczności,   zawarliśmy też odpowiednie umowy ściśle regulujące dopuszczalne sposoby   przetwarzania Twoich danych osobowych. Asystenci obsługi danych osobowych są   zobowiązani do zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych   i zobowiązują się, m.in. do przestrzegania naszych wymogów bezpieczeństwa   oraz ograniczeń i wymagań dotyczących międzynarodowego przekazywania danych   osobowych. Asystenci obsługi danych osobowych udzielają nam wsparcia w   zakresie rozwiązań płatniczych, transportu, marketingu, komunikacji,   rekrutacji i usług IT.

Niezależne spółki   zarządzające danymi osobowymi również mogą udostępniać Twoje dane osobowe. W   takim przypadku nie jesteśmy stroną odpowiedzialną za sposób przetwarzania   Twoich danych osobowych - kwestie te reguluje polityka zarządzania danymi   osobowymi i polityka prywatności obowiązujące w spółce zarządzającej danymi   osobowymi. Niezależni zarządcy danymi osobowymi, którym udostępniamy Twoje   dane osobowe, stanowią agencje rządowe (policja, urząd skarbowy, itp.),   przedsiębiorstwa transportowe i przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania   płatnicze.

Dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie i usunięcie

Możesz uzyskać dostęp do   informacji dotyczących treści danych osobowych, które przetwarzamy i – w   razie potrzeby – je sprostować. Jeżeli chciałbyś uzyskać dostęp do zapisanych   danych częściej niż raz do roku, będzie się to wiązało z niewielką opłatą   administracyjną. W niektórych przypadkach Twoje dane mogą zostać usunięte,   np. jeśli nie wyraziłeś zgody na ich przetwarzanie lub ją wycofałeś.

Wycofanie   zgody

Jeżeli udzieliłeś nam   zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz ją wycofać ze skutkiem   natychmiastowym.

Sprzeciw wobec   przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes

Ze względów osobistych,   możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli   przetwarzanie odbywa się w oparciu o pojęcie uzasadnionych interesów, porównując   korzyści wynikające z przetwarzania danych i zagrożenia prywatności   jednostki. Aby nadal przetwarzać Twoje dane mimo zgłoszonego sprzeciwu,   musielibyśmy udowodnić, że istnieje ku temu uzasadniony powód o charakterze   nadrzędnym wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Prawo do przenoszenia   danych

Istnieje możliwość   otrzymania kopii udostępnionych nam danych osobowych w uporządkowanym   formacie. W przeciwieństwie do prawa dostępu do zgromadzonych danych, prawo   do przenoszenia danych dotyczy wyłącznie udostępnionych nam danych, które   przetwarzamy na podstawie określonych podstaw prawnych, np. wiążącej nas   umowy.

Ciasteczka

Cookie to mały plik tekstowy zapisywany w Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, za pomocą którego odwiedzasz naszą witrynę. Pliki cookie pomagają dostawcom usług internetowych rozpoznać Twoje urządzenie podczas kolejnej wizyty. 

KappAhl używa zarówno plików cookie sesyjnych (które znikają w momencie zamknięcia przeglądarki) oraz trwałych (które pozostają w urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie). KappAhl korzysta z plików cookie, aby doskonalić swoją witrynę oraz poprawiać jakość oferowanych usług.

Przykłady sytuacji, kiedy KappAhl gromadzi dane, zachowując je w plikach cookie:

 • zachowanie informacji o miejscu odbioru zamówienia, które użytkownik wcześniej wybrał, co pozwala zwiększyć komfort podczas kolejnych zakupów;
 • zachowanie informacji o produktach, które użytkownik wcześniej oglądał w witrynie, aby móc wyświetlić informacje w części „Wcześniej oglądane”;
 • zachowanie informacji na temat ulubionych produktów wybranych przez użytkownika, aby pozostały w części Twoje ulubione (ikona serduszka) i były dostępne podczas kolejnej wizyty;
 • zachowanie informacji o kraju wybranym przez użytkownika, tak aby przy kolejnej wizycie nie trzeba było ponownie dokonywać tego samego wyboru;
 • zachowanie numeru karty członkowskiej użytkownika, aby przy kolejnych zakupach automatycznie dodać punkty na karcie;
 • zachowanie ustawień filtrów, które użytkownik wybrał na stronie kategorii, aby nie trzeba było ich wprowadzać ponownie przy każdym produkcie;
 • zachowanie informacji o wizycie w witrynie KappAhl w celach marketingowych. Zapisanie plików cookie powoduje, że możemy wyświetlić reklamę użytkownikowi zainteresowanemu naszymi produktami, np. na stronach Google lub Facebooku czy w witrynach innych podmiotów, w programach lub wiadomościach mailowych. Pliki cookie umożliwiają wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze zachowanie w sieci.
 • zachowanie numeru użytkownika w narzędziu Google Analytics, aby poprawić doświadczenia użytkownika.

 Wiele przeglądarek umożliwia wprowadzenie własnych ustawień. Można wprowadzić ustawienia powodujące odrzucenie plików cookie lub usunięcie pewnych plików cookie.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się za zablokowanie plików cookie, może to spowodować pogorszenie funkcjonowania witryny KappAhl lub uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcji.

Pamiętaj, że zmianę ustawień dotyczących plików cookie lub reklam bazujących na zainteresowaniach należy przeprowadzić na każdym urządzeniu (np. komputerze, tablecie itp.) oraz przeglądarce (np. Chrome, Explorer, Safari itp.)

Ochrona danych osobowych w   systemie KappAhl

KappAhl dysponuje   systemem informatycznym zaprojektowanym, aby chronić poufność, prywatność i   dostęp do danych osobowych, jak również sprawdzonymi procedurami w zakresie   tego, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe i przez kogo. W KappAhl   wyłącznie upoważnieni pracownicy mogą uzyskać dostęp do niezanonimizowanych   danych osobowych i je przetwarzać, a dane wykorzystywane są tylko do celów   określonych w naszej polityce prywatności.

Zmiany w polityce   prywatności

KappAhl może wprowadzać   zmiany do polityki prywatności. Aktualna wersja dokumentu jest zawsze   dostępna do wglądu na stronie KappAhl. Jeżeli zmiany polityki prywatności są   na tyle istotne, że ich wprowadzenie jest konieczne, aby umożliwić nam   przetwarzanie Twoich danych osobowych, zostaniesz o nich powiadomiony z   30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony KappAhl oraz e-mailem (jeśli   wybrałeś opcję przesyłania powiadomień e-mailem). Przykładem istotnej zmiany   jest zmiana w zakresie określonych celów lub kategorii danych osobowych.

 

KLIENCI

Dla KappAhl bardzo   ważnym jest to, abyś czuł się bezpiecznie prowadząc z nami interesy oraz   żebyś rozumiał, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Stale   pracujemy nad tym, aby zapewnić klientom jeszcze lepsze doświadczenie, czego   elementem jest przetwarzanie danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe   informacje o tym co i w jakim celu obejmuje przetwarzanie danych osobowych.

Jakie dane osobowe i jakim   celu zbiera KappAhl o klientach?

Cieszy nas, że   zdecydowałeś się na zakupy w naszym sklepie. W zależności od wybranego   sposobu dostawy lub charakteru innego rodzaju interesów, jakie z nami   prowadzisz, będziemy musieli przetwarzać dotyczące Cię informacje osobowe w   chwili płatności za dostarczone produkty lub usługi. Przetwarzamy dane   osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby lepiej służyć   naszym klientom. Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym, jakie dane   przetwarzamy i w jakim celu.

Cel: Obsługa Twoich zakupów/zamówień

Przetwarzanie:

 • Obsługa      Twoich   zakupów/zamówień towarów   (zakupy dokonywane      drogą elektroniczną/za pośrednictwem aplikacji; także   obsługa w      zakresie wyboru miejsca odbioru, powiadomień i danych kontaktowych        w związku z zamówionymi produktami).
 • Weryfikacja      poprawności   adresu przy wsparciu zewnętrznego partnera.
 • Obsługa      zadań związanych   ze zwrotem towarów i reklamacjami.

Kategorie danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np.   adres,      e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Numer członkowski   (dotyczy      tylko członków klubu)
 • Informacje dotyczące        płatności
 • Raporty      kredytowe od   spółek udzielających takich informacji
 • Historia płatności

Informacje o zamówieniu   i dostawie (np. towar, ilość, cena, zniżki, wybrane miejsce odbioru, numer   zamówienia, numer przesyłki)

W przypadku zakupów   dokonywanych w sklepach stacjonarnych żadne dane osobowe za wyjątkiem   informacji dotyczących płatności nie są przechowywane, chyba że zdecydujesz   się skorzystać z członkostwa w klubie, np. korzystając z dedykowanych ofert   lub rejestrując zakup w celu otrzymania punktów klubowych.

Data urodzenia: KappAhl   nie przechowuje takich danych na potrzeby zakupów, ale może się zdarzyć, że   zostaniesz poproszony przez podmioty świadczące usługi płatnicze na rzecz   KappAhl o podanie tych danych przy płatności faktury.

Podstawa prawna: Realizacja umowy kupna

Cel: Sprawy związane z obsługą klienta

Przetwarzanie:

 • Komunikacja oraz   odpowiedzi      na zapytania otrzymane telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów        cyfrowych (w tym mediów społecznościowych).
 • Chronienie Twojej   tożsamości
 • Obsługa i zbadanie spraw   z      zakresu obsługi klienta (np. członkostwo w klubie „Life & Style”,        zamówienia złożone drogą elektroniczną)

Kategorie danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np.   adres,      e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Data urodzenia
 • Korespondencja      z   klientem (np. e-maile, rozmowy telefoniczne)
 • Historia      zamówień i   dostaw (np. towar, ilość, cena, zniżki, wybrane        miejsce odbioru, numer zamówienia, numer przesyłki)
 • Informacje      dotyczące   członkostwa w klubie „Life & Style” (w tym      indywidualne ustawienia)
 • Informacje      dotyczące   stanu zdrowia udostępnione przez Ciebie w kontaktach z      obsługą klienta (np.   alergie)
 • Dane      techniczne Twoich   urządzeń na potrzeby wsparcia technicznego

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

(Przetwarzanie danych   jest niezbędne, aby zadbać o Twoje i nasze interesy w sprawach z zakresu obsługi klienta)

Cel: Udzielanie spersonalizowanych informacji i dostarczanie inspiracji

Przetwarzanie:

 • Obsługa dostarczania        informacji i inspiracji za pośrednictwem newslettera (niezależnie od        członkostwa w klubie „Life & Style”) na życzenie klienta
 • Obsługa dostarczania        informacji prasowych od KappAhl, wysyłanych na życzenie klienta

Kategorie danych osobowych:

 • Adres e-mail

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

(Uwaga: aby móc   przesyłać Ci informacje handlowe drogą elektroniczną, musimy uzyskać od   Ciebie wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby zadbać o Twoje   interesy w zakresie otrzymywania spersonalizowanych informacji od KappAhl)

Cel: Przeprowadzanie i organizowanie konkursów i wydarzeń.

Przetwarzanie:  

 • Komunikacja z uczestnikiem konkursu.

 

 • Komunikacja z   uczestnikiem      przed i po wydarzeniu (np. potwierdzenie rejestracji, pytania,        ankiety)
 • Potwierdzenie tożsamości   i      wieku uczestnika
 • Ogłoszenie zwycięzców   oraz      wręczenie nagród.

Kategorie   danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Wiek
 • Dane kontaktowe (np.   adres,      e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Dane      udostępnione w   chwili przystąpienia do konkursu
 • Dane udostępnione przy        ocenie wydarzenia

Podstawa   prawna: Uzasadniony interes.

(Przetwarzanie danych   jest niezbędne, aby zadbać o Twoje i nasze interesy przy przeprowadzaniu i   organizowaniu konkursów i wydarzeń.)

Cel: Przetwarzanie zamówień na usługi (np. osobiste zakupy)

Przetwarzanie:  

 • Zarządzanie   rezerwacjami,      zmianami rezerwacji i odwołanymi rezerwacjami
 • Komunikacja w związku z        rezerwacjami (np. wysyłanie potwierdzeń czy przypomnień)

Kategorie   danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres        e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Wszelkie inne   informacje,      jakie zdecydujesz się udostępnić

Podstawa   prawna: Realizacja umów o świadczenie usług (przetwarzanie   danych jest niezbędne, aby zadbać o Twoje i nasze interesy przy wykonywaniu   zadania)

Cel: Ocena, rozwój i poprawa jakości usług, produktów i systemów dla   wszystkich naszych klientów

Przetwarzanie:  

 • Aby usługi były bardziej        przyjazne dla klienta, np. wprowadzanie zmian do interfejsu użytkownika w        celu usprawnienia przepływu informacji lub uwydatnienia często      używanych   funkcji w naszych mediach cyfrowych. Analizy w celu      ustalenia, jakie metody   płatności powinny być dostępne dla      klientów.
 • Aby stworzyć podstawy do   poprawienia przepływu towarów oraz dostaw, np. poprzez przewidywanie zakupów,   podaży i dostaw.
 • Aby stworzyć podstawy do        rozwinięcia i poszerzenia asortymentu produktów oferowanych przez spółkę.
 • Aby stworzyć podstawy do        rozwinięcia i poprawienia wydajności zasobów w zakresie kwestii        środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, np. poprzez poprawienie      wydajności   zakupów i planowania dostaw.
 • Aby      stworzyć podstawy do   planowania otwierania nowych sklepów i      magazynów.
 • Aby      umożliwić klientom   wywieranie wpływu na asortyment produktów.
 • Aby      stworzyć podstawy do   poprawienia systemów informatycznych w celu      poprawienia ogólnego poziomu   bezpieczeństwa użytkowników/klientów.
 • W tym celu      wykonujemy   ogólne analizy w sumarycznej i zorganizowanej formie,      tzn. nie na poziomie   jednostki, dotyczące np.:
 • Sposobu      korzystania z   naszych stron internetowych i mediów cyfrowych (np.      które podstrony lub   sekcje cieszą się zainteresowaniem i czego      szukają klienci).
 • Historii zakupów
 • Wieku
 • Położenia geograficznego        i/lub demograficznego
 • Informacji zwrotnych o        naszych usługach, produktach i wynikach ankiet
 • Dane z      urządzeń klientów   lub stawienia techniczne
 • Powyższe      dane osobowe   stanowią podstawę do analiz. Wyniki mają charakter      ogólny i nie ma możliwości   powiązania ich z konkretną osobą.

Kategorie   danych osobowych:

 • Zakupy oraz dane        wygenerowane przez użytkownika (np. kliknięcia i historia wyszukiwania)
 • Wiek
 • Miejsce zamieszkania
 • Korespondencja oraz        informacje zwrotne na temat usług i produktów spółki
 • Dane techniczne   dotyczące      urządzeń wykorzystywanych przez klienta oraz ich ustawień, np.        ustawień językowych
 • adres IP, ustawienia        przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, rozdzielczość ekranu oraz        platforma
 • Informacje dotyczące   sposobu      interakcji z nami (np. sposobu, w jakich korzystasz z usług,        możliwości logowania, czasu, miejsca)

Podstawa   prawna: Uzasadniony interes. ePrzetwarzanie danych   jest niezbędne, aby zadbać o Twoje i nasze interesy przy rozwijaniu i   ulepszaniu naszych usług, produktów, dostępności itd.)

Cel: Promowanie naszych produktów i usług

Przetwarzanie:  

 • Wyświetlanie        spersonalizowanych rekomendacji w zakresie produktów, udzielanie sugestii,      przypominanie   o niedokończonych zakupach w celu usprawnienia      zakupów w przyszłości itp.
 • Wysyłanie wiadomości        stanowiących marketing bezpośredni e-mailem, SMS-em, za pośrednictwem      mediów   społecznościowych oraz innych podobnych elektronicznych      kanałów komunikacyjnych,   jak również pocztą tradycyjną, w tym ofert      od współpracowników skierowanych   do obecnych klientów nienależących      do programu lojalnościowego.
 • Aby zrozumieć, jaki rodzaj      marketingu lub marketingu   bezpośredniego powinniśmy zastosować,      analizujemy m.in.:
 • Sposób korzystania ze   stron      internetowych i innych mediów cyfrowych.
 • Historię zakupów
 • Wiek oraz informacje        dotyczące położenia geograficznego
 • Wyniki ankiet

Kategorie

 danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np.   adres,      e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Informacje o klubowiczu
 • Wiek
 • Płeć
 • Historia zakupów
 • Segment konsumencki
 • Data urodzenia
 • Wybrany sposób   komunikacji

Podstawa   prawna:

 • W przypadku członków   klubu      KappAhl „Life & Style” – realizacja postanowień umowy dotyczących        członkostwa w programie lojalnościowym. (Przetwarzanie danych jest      konieczne   w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z      umowy o członkostwie w   programie lojalnościowym. W przypadku odmowy      udzielenia stosownych   informacji, nie będziemy w stanie wypełniać      naszych zobowiązań, a Ty nie   będziesz mógł dołączyć do klubu).
 • W przypadku        zarejestrowanych i niezarejestrowanych klientów – uzasadniony      interes

Jakie dane osobowe i w   jakim celu zbiera KappAhl w odniesieniu do klientów należących do klubu   KappAhl?

Naszym celem jest   zapewnienie członkom klubu KappAhl „Life & Style” najlepszego możliwego   doświadczenia, spersonalizowanych ofert, punktów za każde dokonane zakupy i   wielu innych korzyści. Żeby to osiągnąć, musimy przetwarzać Twoje dane. Tutaj   znajdziesz więcej informacji o tym, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy   Twoje dane.

Cel: Przetwarzanie i administrowanie kontem klienta

Przetwarzanie:   Dane osobowe przetwarzane są w celu stworzenia dla   Ciebie/klubowicza spersonalizowanych stron i zarządzanie kontem w celu:

 • Nadania      uprawnień do   zalogowania się na „Moje dane” (np. za pośrednictwem      strony internetowej   KappAhl lub aplikacji).
 • Ochrony informacji o   Twojej      tożsamości i wieku.
 • Posiadania poprawnych i        aktualnych informacji (np. w celu wysyłania punktów klubowych oraz        indywidualnych ofert)
 • Śledzenia historii   zakupów
 • Zarządzania   indywidualnymi      ustawieniami (np. wybrany sposób komunikacji)
 • Wykonywane analizy mają   na      celu wprowadzenie funkcji, które poprawią komfort użytkowania.

Kategorie   danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np.   adres,      e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Informacje o klubowiczu   (np.      data wstąpienia do klubu, status członkostwa)

Historia zakupów

 • Dane adresowe lub        telefoniczne pozyskane z publicznie dostępnych źródeł.
 • Spersonalizowane   ustawienia      profilu
 • Dane techniczne o        komputerach, telefonach komórkowych i innych urządzeniach, z których      korzysta   członek klubu oraz o ich ustawieniach, np. ustawieniach      językowych.

Podstawa   prawna: Realizacja postanowień umowy o członkostwie w   programie lojalnościowym. (Przetwarzanie danych jest konieczne w celu   wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy o członkostwie w   programie lojalnościowym. W przypadku odmowy udzielenia stosownych informacji,   nie będziemy w stanie wypełniać naszych zobowiązań, a Ty nie będziesz mógł   dołączyć do klubu).

Cel: Przetwarzanie punktów klubowych

Przetwarzanie:

 • Naliczanie i obliczanie        punktów klubowych w oparciu o np. dokonane zakupy czy spersonalizowane      oferty.
 • Administracja i   komunikacja      dotycząca Twoich punktów.
 • Zarządzanie sposobem        wykorzystania punktów za pośrednictwem wybranych sposobów komunikacji (np.      SMS-y, aplikacja)
 • Zachęcanie do   wykorzystania      punktów za pośrednictwem wiadomości SMS

Kategorie   danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np.   adres,      e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Data urodzenia
 • Informacje o klubowiczu        (dotyczy tylko członków klubu)
 • Historia zakupów

Podstawa   prawna: Realizacja postanowień umowy o członkostwie w   programie lojalnościowym.

(Przetwarzanie danych   jest konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy o   członkostwie w programie lojalnościowym)

Cel: Zapewnienie korzyści związanych z członkostwem w klubie oraz dostarczanie   promocyjnych ofert.

Przetwarzanie:

 • W celu zapewnienia   korzyści      płynących z członkostwa w klubie, dostarczania ogólnych i        spersonalizowanych ofert, inspiracji, zaproszeń na wydarzenia/dni klubowe      lub   innego rodzaju marketing bezpośredni.
 • Analizowanie danych        zebranych w tym samym celu, np. bierzemy pod uwagę Twoją historię zakupów,        sposób korzystania z naszej strony i innych mediów cyfrowych, wiek,      miejsce   zamieszkania, preferencje (np. w zakresie sposobu      komunikacji) oraz wyniki   ankiet badających poziom satysfakcji      klienta czy badań rynkowych.
 • Na podstawie dokonanych analiz      członkowie klubu mogą zostać   zaklasyfikowani do różnych grup      konsumentów (segmentów konsumenckich). W   rezultacie różne grupy      klientów mogą otrzymywać różnego rodzaju oferty i   korzyści. W      celu dostarczania spersonalizowanych ofert i wiadomości, analizy        mają charakter indywidualny.

Kategorie   danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np.   adres,      e-mail, numer telefonu komórkowego)
 •  Informacje o klubowiczu        (np. data urodzenia, płeć)
 • Historia zakupów
 • Segment konsumencki
 • Informacje wygenerowane        przez użytkownika, np. historia wizyt na stronie i kliknięcie w oparciu o        korzystanie ze stron należących do spółki oraz innych usług w      mediach   cyfrowych
 • Wybory      dokonane przez   klienta w zakresie towarów i usług
 • Dane techniczne      o   komputerach, telefonach komórkowych i innych urządzeniach, z      których korzysta   członek klubu oraz o ich ustawieniach, np.      ustawieniach językowych
 • Informacja      o lokalizacji   pozyskana z przenośnych urządzeń członków klubu, np.      telefonu komórkowego lub   tabletu

Podstawa   prawna: Realizacja postanowień umowy o członkostwie w   programie lojalnościowym.

(Przetwarzanie danych   jest konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy o   członkostwie w programie lojalnościowym)

Cel: Zapewnienie klubowiczom spersonalizowanego doświadczenia przy robieniu   zakupów.

Przetwarzanie:

 • Dostarczanie klubowiczom        spersonalizowanych treści.
 • Pytanie klienta na różne        sposoby, w jaki sposób możemy poprawić jakość naszych usług.
 • Ułatwione korzystanie z        naszych usług (np. poprzez przypominanie o niedokończonych zakupach)
 • Analizowanie zebranych        danych w celu zapewnienia Ci spersonalizowanego doświadczenia w trakcie      korzystania   z naszych usług.

Kategorie   danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np.   adres,      e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Informacje o klubowiczu
 • Wiek
 • Płeć
 • Historia zakupów
 • Segment konsumencki
 • Data urodzenia
 • Wybrany sposób   komunikacji

Podstawa   prawna: W przypadku członków klubu KappAhl „Life & Style” –   realizacja postanowień umowy o członkostwie w programie lojalnościowym.

W jakich jeszcze sytuacjach KappAhl może zbierać dane osobowe   dotyczące Ciebie jako konsumenta?

KappAhl przetwarza Twoje   dane wyłącznie, gdy jest to konieczne. KappAhl musi przetwarzać informacje na   Twój temat w celu zarządzania nałożonymi na nas obowiązkami oraz w celu walki   z działalnością przestępczą i innymi nadużyciami. Poniżej znajdziesz więcej   informacji o tym kiedy i dlaczego przetwarzamy dane osobowe.

Cel: Wypełnienie prawnych obowiązków spółki

Przetwarzanie:

 • W celu wypełnienia   prawnik      obowiązków wynikających z przepisów prawa, wyroków lub decyzji        urzędowych. Takie wymogi mogą obejmować m.in. wymagania dotyczące      odpowiedzialności za produkty i bezpieczeństwa produktów, takie jak      komunikacja i   przekazywanie społeczeństwu i konsumentom informacji      o ostrzeżeniach   dotyczących produktów i wycofaniu produktów ze      sprzedaży np. w przypadku   produktów wadliwych lub stanowiących      zagrożenie dla zdrowia lub w zakresie, w   jakim wymagają tego przepisy      prawa o rachunkowości lub praniu brudnych   pieniędzy i dotyczy      pojedynczych osób.

Kategorie   danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np.   adres,      e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Korespondencja
 • Informacje dotyczące   czasu i      miejsca zakupu oraz wad/reklamacji dotyczących produktu
 • Data urodzenia
 • Historia zakupów
 • Informacje o klubowiczu        (dotyczy tylko członków klubu)

Podstawa   prawna: Zobowiązania prawne

Cel: Zapobieganie nadużyciom w korzystaniu z usług lub zapobieganie, unikanie   i badanie działalności przestępczej na szkodę spółki

Przetwarzanie:

 • Badanie lub zapobieganie        oszustwom lub innego rodzaju naruszeniom przepisów prawa poprzez np.        zgłaszanie incydentów w sklepach.
 • Zapobieganie spamowaniu,        wyłudzaniu danych, nękaniu, próbom włamań na konta użytkowników lub innym        działaniom, który zabraniają warunki korzystania obowiązujące w      spółce.

Chronienie i ulepszanie   środowiska informatycznego spółki przed atakami i nieautoryzowanym dostępem.

Kategorie   danych osobowych:

 • Zakupy i dane wygenerowane przez      użytkownika (np. kliknięcia i historia   wyszukiwania)
 • Nagrania wideo z kamer      nadzorujących
 • Dane i ustawienia dotyczące      urządzeń, z których   korzystają klienci, np. ustawienia językowe,      adres IP, ustawienia   przeglądarki, strefa czasowa, system      operacyjny, rozdzielczość ekranu oraz   platforma
 • Analizy dotyczące sposobu, w jaki      klienci korzystają z usług   cyfrowych spółki

Podstawa   prawna: Wypełnianie zobowiązań prawnych lub uzasadniony   interes. (Przetwarzanie danych jest konieczne w celu uwzględnienia naszego   uzasadnionego interesu w zapobieganiu nadużyciom w korzystaniu z usług lub   zapobieganiu, unikaniu i badaniu naruszeń skierowanych przeciwko spółce)

Jak długo przechowywane są   moje dane osobowe?

KappAhl musi przechowywać niektóre dane osobowe klienta, aby móc   wypełniać zobowiązania umowne oraz wymogi prawne (księgowość, itd.), jak   również w celu (np.) obsługi reklamacji. Dane osobowe przechowywane są tak   długo, jak jest to konieczne do wykonania powyższych zadań. Wszelkie   informacje osobiste są następnie usuwane zgodnie z procedurami usuwania   danych obowiązującymi w KappAhl. Dane osobowe w formie historii zakupów, która   jest przetwarzana w ramach członkostwa w klubie KappAhl „Life & Style”,   nigdy nie są przechowywane przez okres dłuższy niż 36 miesięcy.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu   bezpośredniego

Przysługuje Ci prawo do   rezygnacji z marketingu bezpośredniego. W tym celu zawiadom dział obsługi   klienta lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej /   aplikacji, informując o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych do   celów marketingu bezpośredniego.

Z kim mogę się skontaktować   w razie pytań?

Jeśli masz jakieś   pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chciałbyś uzyskać   dostęp do zebranych danych (raz w roku, nieodpłatnie), wycofać udzieloną   zgodę, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu   bezpośredniego, itp., zapraszamy do kontaktu. Traktujemy Twoje pytania   poważnie, dlatego zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości.

KappAhl Polska Sp. z   o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 12, Polska jest jednostką   odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych, znajdujących się w   naszym posiadaniu. Możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres:   info@kappahl.com lub dzwoniąc pod numer +48 052 880 84 40. Jeśli nie chcesz   już od nas otrzymywać SMS-ów, wyślij wiadomość o treści „stop” na numer 3655.

Jeśli masz zastrzeżenia   do sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe i/lub do   uzyskanych od nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony   Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie   przetwarzania Twoich danych osobowych.

REKRUTACJA

Jeżeli ubiegasz się o   pracę w KappAhl, będziemy musieli przetwarzać Twoje dane osobowe. Zgłaszając   nam swoje zainteresowanie oraz składając wniosek, upoważniasz nas do   przetwarzania Twoich danych oraz do przechowywania ich do czasu zakończenia   procesu rekrutacji lub przez uzasadniony okres po jego zakończeniu.

Jakiego rodzaju dane i w jakim celu zbierane są w ramach procesu rekrutacji?

Cel: W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Przetwarzanie:

 • Rejestracja kandydata
 • Otrzymanie i przetwarzanie CV oraz      listu motywacyjnego
 • Dokonanie wyboru spośród kandydatów
 • Zakończenie procesu rekrutacji

Kategorie   danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu komórkowego
 • CV
 • List motywacyjny

Podstawa   prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

Informacje są   przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub przez uzasadniony okres   po jego zakończeniu.

Z kim mogę się skontaktować   w razie pytań?

Jeśli masz jakieś   pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chciałbyś uzyskać   dostęp do zebranych danych (raz w roku, nieodpłatnie), wycofać udzieloną zgodę,   wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu   bezpośredniego itp., zapraszamy do kontaktu. Traktujemy Twoje pytania   poważnie, dlatego zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości.

KappAhl Polska Sp. z   o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 12, Polska jest jednostką   odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych, znajdujących się w   naszym posiadaniu. Możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres   info@kappahl.com lub dzwoniąc pod numer +48 052 880 84 40.

Jeśli masz zastrzeżenia   do sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe i/lub do   uzyskanych od nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony   Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie   przetwarzania Twoich danych osobowych.

INNE

Gdy kontaktujesz się z   KappAhl jakąkolwiek drogą, bez względu na to, czy robisz to w sprawach   związanych z różnego rodzaju działalnością gospodarczą czy innych,   przysługują Ci takie same prawa, jak wszystkim innym. W ramach przetwarzania   danych osobowych przez KappAhl, rejestrujemy wyłącznie te dane osobowe, które   są konieczne do uzasadnionych celów w każdym przypadku i zgodnie z   obowiązującym prawem.

Prawa – jak długo   przechowywane są moje dane osobowe?

Przetwarzanie odbywa się   zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z którym nie należy przechowywać   danych osobowych dłużej niż to konieczne do celów przetwarzania takich   danych.

Z kim mogę się skontaktować   w razie pytań?

Jeśli masz jakieś   pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chciałbyś uzyskać   dostęp do zebranych danych (raz w roku, nieodpłatnie), wycofać udzieloną   zgodę, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu   bezpośredniego itp., zapraszamy do kontaktu. Traktujemy Twoje pytania   poważnie, dlatego zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości.

KappAhl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 12,   Polska jest jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych   osobowych, znajdujących się w naszym posiadaniu. Możesz się z nami   skontaktować pod numerem +48 052 880 84 40.

Jeśli masz zastrzeżenia   do sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe i/lub do   uzyskanych od nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony   Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie   przetwarzania Twoich danych osobowych.